Παιδικό δωμάτιο

  Ο χώρος του παιδιού μας πρέπει να το βοηθά να αναπτύξει τις αισθήσεις του και τη φαντασία του. Τι πιο ιδανικό από τη ζωγραφική! Μπορούμε να ξεφύγουμε από τα τυποποιημένα παιδικά δωμάτια ζωντανεύοντας τους τοίχους με τα αγαπημένα του θέματα.