Πίνακες

  Για τους πίνακές μου χρησιμοποιώ λάδια, ακρυλικά, χρωματιστά μολύβια, σινική μελάνη και μεικτές τεχνικές. Θέμα μου γίνεται ό,τι με συγκινεί, ό,τι μου φτιάχνει τη διάθεση, ό,τι ενεργοποιεί τις αισθήσεις. Θέμα μου μπορεί να γίνει επίσης αυτό που συγκινεί εσάς και που  θα αγγίξει τις δικές σας ψυχές.                     

Χρωματιστά μολύβια σε χαρτί παστελ
Χρωματιστά μολύβια σε χαρτί strathmore bristol 500 plate

Ελαιογραφία σε καμβά

Χρωματιστά μολύβια σε επιφάνεια claybordΧρωματιστά μολύβια σε claybord 3/4Χρωματιστά μολύβια σε pastelbordΧρωματιστά μολύβια σε claybordΧρωματιστά μολύβια σε pastelbord

  


Χρωματιστά μολύβια σε pastelbord
Χρωματιστά μολύβια σε χαρτί
Χρωματιστά μολύβια σε χαρτί


                                                               
Λάδι σε καμβάΛάδι σε καμβά


Λάδι σε καμβά.Βασιζόμενο στο σκίτσο του Ν.Γύζη ''η ψυχή''
Λάδι σε καβάΛάδι σε καμβάΛάδι σε καμβάΛάδι σε καμβά
Λάδι σε καμβά


Λάδι σε καμβά


Λάδι σε καμβά


Λάδι σε καμβά
Αντίγραφο του πίνακα "The luncheon of the boating party"του RenoirΛάδι σε καμβά
Αντίγραφο του πίνακα  ''Παρών με ιστιοφόρα'' του Κωνσταντίνου Βολανάκη
Σινική μελάνη σε χαρτίΣινική μελάνη σε scratchbordΣινική μελάνη σε χαρτί


Σινική μελάνη σε χαρτίΣινική μελάνη σε χαρτίΣινική μελάνη σε χαρτίΣινική μελάνη σε χαρτί